Osaamistarjotin.fi toteutus: Yrittäjyyskasvatuksen foorumit -hanke

Projektin tavoitteena oli edistää yrittäjyyskasvatusta ja lisätä aitoa työelämäyhteistyötä Etelä-Pohjanmaalla

Kohderyhmä:

Etelä-Pohjanmaan alueen eri koulutusasteiden ja –muotojen oppilaat/opiskelijat, opettajat, koulutusorganisaatioiden johtohenkilöt ja yritysten edustajat.


Keskeiset toimenpiteet:

1. Luoda sähköinen alusta opettajien, opiskelijoiden ja yritysten välille, jonka kautta lisätään opettajien työelämäyhteistyötä, kehitetään opettajien tieto- ja viestintäteknisiä valmiuksia sekä vahvistetaan sosiaalisten medioiden käytön haltuunottoa

2. Luoda uusia oppimisympäristöjä
- Sosiaalinen media
- Sähköiselle alustalle tuotavat yritysten toimeksiannot, joita opiskelijat toteuttavat osana opintoja

3. Jatkaa ja kehittää yrittäjyyskasvatusfoorumin toimintaa.
- Luoda suunnitelma alueellisesta yrittäjyyskasvatusfoorumitoiminnasta ja määritellä foorumien toiminnan sisällöt ja tavoitteeet
- Kirkastaa Etelä-Pohjanmaan yrittäjyyskasvatusfoorumin toiminnan tavoitteet ja sen yhteys alueellisiin foorumeihin
- Etsiä yrittäjyyskasvatusfoorumitoiminnalle ja sähköiselle alustalle ylläpitäjä.


Tulokset:

Hankkeen tuloksena syntyy sähköinen alusta yrittäjien, opettajien ja opiskelijoiden käyttöön sekä suunnitelma Etelä-Pohjanmaan yrittäjyyskasvatusfoorumeiden toiminnasta ja kokooonpanosta.

Hankkeen kehittämistä on jatkanut elokuusta 2014 alkaen SeDuuni2-hanke. Lue lisää SeDuuni2:sta >>

Osaamistarjotin.fi -verkkopalvelua ylläpitää Opinlakeus-oppilaitosverko yhteistyössä INTO Seinäjoki Oy:n (ent. SEEK) kanssa.


Yhteystiedot:

Minna Haasio
Puh. 040 830 4258
minna.haasio@sedu.fi

Tiina Jokela-Lyly
Puh. 040 830 2130
tiina.jokela-lyly@sedu.fi

Matti Mäkelä (ennen Mattia Tero Perälä)
Puh. 040 680 7051
matti.makela@sedu.fi

Palvelun tietorurvaseloste


Lue lisää palvelun toteuttaneesta hankkeesta, Yrittäjyyskasvatuksen foorumeista
Koulukatu 41
60100 Seinäjoki


Sedu, ELY, Vipuvoimaa EU:lta ja Euroopan sosiaalirahasto